Các đinh ốc bắt vào tấm thép không còn nên tấm thép nhô lên mặt đường, rất nguy hiểm cho người đi đường (ảnh 1).

Đã sửa chữa tấm thép hỏng trên cầu Sài Gòn - ảnh 1

Sau khi báo phản ánh, cơ quan chức năng đã khắc phục đảm bảo an toàn cho người dân (ảnh 2).