Đã thay nắp hố ga - ảnh 1

Đã thay nắp hố ga - ảnh 2

Sau khi báo phản ánh, cơ quan chức năng đã gắn nắp mới (ảnh 2).