Ngày 31-8, báo Pháp Luật TP.HCM có phản ánh trên đường Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có nắp mương hỏng nguy hiểm cho người đi đường. Người dân đã cắm cây tạm thời để cảnh báo nguy hiểm (ảnh trên).

Sau  khi báo phản ánh, nắp mương mới đã được thay (ảnh dưới).

Đã thay nắp mương hỏng - ảnh 1
 

Đã thay nắp mương hỏng - ảnh 2