Em nghỉ thai sản từ tháng 10-2012 đến tháng 2-2013 nhưng công ty lại chấm dứt hợp đồng lao động với em vào tháng 1-2013. Công ty phải bồi thường cho em như thế nào?

Phạm Thị Ngà (ngocnga08@gmail.com)

Luật sư TRẦN VÂN LINH trả lời:

Công ty chấm dứt hợp đồng với bạn như vậy là trái quy định của pháp luật. Bởi lẽ theo khoản 4 Điều 39 và khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Về vấn đề bồi thường, theo khoản 1 Điều 41 bộ luật này, trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải nhận người lao động trở lại làm việc và phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày người lao động không được làm việc.

Thời hạn giải quyết vụ án

Tôi gửi đơn khởi kiện tranh chấp lối đi đã lâu nhưng tòa án chưa giải quyết. Vậy tôi còn phải chờ đợi bao lâu nữa?

Trần Trung Tín (Đồng Tháp)

Luật sư LẠI THỊ LỆ THANH trả lời:

Theo Điều 171 Bộ luật Tố tụng dân sự, sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án thì tòa án phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. Tòa án thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí. Trong trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí thì tòa án phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Đối với trường hợp của ông, theo Điều 179 bộ luật này thì thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án là bốn tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tùy từng trường hợp, tòa án ra một trong các quyết định sau đây: Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự; tạm đình chỉ giải quyết vụ án; đình chỉ giải quyết vụ án; đưa vụ án ra xét xử. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải mở phiên tòa; trong trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là hai tháng.

Ông có thể nộp đơn đề nghị chánh án TAND mà ông đã nộp đơn khởi kiện xem xét lại việc thụ lý vụ án hoặc thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án.

TRÂN CHÍNH ghi