Đề xuất cách xử lý những nghi án xâm hại trẻ em

Đồ họa: LÊ THOA - HỒ TRANG
(PLO)- Theo tờ trình Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình UBND TP, quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục gồm các bước với thời hạn như sau.