Hành vi cố ý làm lộ bí mật thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thể sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2013 mà Bộ Công an đang lấy ý kiến. Lần đầu tiên bộ này quy định cụ thể về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến công tác xây dựng, quản trị và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, các hành vi cố ý không cung cấp, cung cấp không đầy đủ thông tin, tài liệu về dân cư; cung cấp thông tin, tài liệu về dân cư sai sự thật hoặc giả mạo tài liệu về dân cư; cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… sẽ được đề xuất phạt 1-2 triệu đồng.

Mức phạt này tăng gấp đôi lên 2-4 triệu đồng đối với các hành vi làm sai lệch sổ sách, hồ sơ, tài liệu và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sử dụng, khai thác thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sai mục đích.

Đặc biệt, hành vi khai thác trái phép thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cố ý làm lộ bí mật thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoặc truy nhập trái phép, làm thay đổi, hủy, xóa, phát tán thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất 6-10 triệu đồng được đề xuất áp dụng với hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đường truyền và các trang, thiết bị phục vụ hoạt động bình thường của Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

T.PHAN