buộc nhân viên phải làm việc ngày thứ bảy nhưng lãnh đạo lại không làm; vận động nhân viên đóng góp tiền mua bưởi làm quà tặng các phòng ban của công ty; kết nạp người vi phạm vào đảng… Chúng tôi đã phản ánh các vụ việc trên nhưng chưa rõ kết quả xử lý.

Một số bạn đọc

Ông Nguyễn Phước Năng, Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Long, trả lời:

Để thực hiện chỉ tiêu do Công ty Điện lực Vĩnh Long giao, Điện lực Bình Minh đã tổ chức phát động thi đua và vận động toàn thể nhân viên tham gia thu cước viễn thông, phát triển thuê bao. Nhân viên nhận hóa đơn viễn thông rồi đi thu và quyết toán theo quy định. Việc vay tiền ngân hàng là có nhưng do nhu cầu sử dụng cá nhân chứ không phải để trả nợ cước.

Về việc làm việc ngày thứ bảy: Do khối lượng công việc cần phải hoàn thành theo kế hoạch hằng tháng lớn và việc cắt điện công tác ở các khu vực quan trọng trên địa bàn huyện không thể thực hiện vào ngày làm việc bình thường nên Điện lực Bình Minh có huy động nhân viên làm thêm vào ngày thứ Bảy. Tuy nhiên, việc chỉ đạo còn mang tính áp đặt, thiếu linh hoạt và triển khai thực hiện chưa nhất quán, đồng thuận nên dẫn đến thắc mắc, khiếu nại. Trong việc kết nạp Đảng, kết quả xác minh cho thấy người được kết nạp không vi phạm, không nhận tiền khách hàng. Riêng việc vận động nhân viên đóng góp gần 1,5 triệu đồng mua bưởi làm quà tặng tết Nguyên đán là không đúng.

Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tổ chức họp kiểm điểm lãnh đạo Điện lực Bình Minh về việc có thiếu sót trong công tác điều hành.

NGUYÊN VẸN ghi