Thông tư quy định về nguyên tắc, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, phương thức, trình tự tuyển chọn công dân vào phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp hoặc chế độ tuyển dụng trong CAND...

Đối tượng tuyển chọn bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã tốt nghiệp đào tạo từ đại học trở lên.

- Công dân thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đã tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (bao gồm cả cao đẳng nghề, trung cấp nghề), đại học, trên đại học.

Về điều kiện tuyển chọn, dự thảo thông tư nêu rõ người thi tuyển phải có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, năng khiếu, kỹ năng phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh, công việc cần tuyển, hoặc CAND có nhu cầu biên chế.

Người được tuyển chọn phải bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị như có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước…