(PL)- Ngày 30-11, tại TP.HCM, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội thảo bàn về bảo hiểm hưu trí bổ sung (HTBS) ở Việt Nam.

Đây là loại hình bảo hiểm tự nguyện trên cơ sở thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể. Mức đóng dựa trên sự thỏa thuận của hai bên.

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mô hình bảo hiểm HTBS là để tạo khuôn khổ pháp lý cho những doanh nghiệp đã thực hiện HTBS. Đồng thời khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động tiết kiệm trong thời gian làm việc cho tuổi già. Cụ thể, mức đóng 5%-10% mức thu nhập thực tế hằng tháng của người lao động, trong đó mức đóng tối đa 10 triệu đồng/tháng. Trường hợp người lao động từ 45 tuổi trở lên có thể đóng mức cao hơn nhưng tối đa không vượt 15% mức thu nhập thực tế/tháng… Theo đó, người lao động sau khi nghỉ hưu ngoài lương cơ bản hằng tháng, họ còn được nhận thêm khoản thu nhập này.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân, loại hình bảo hiểm này đã được triển khai từ khá lâu với nhiều nước trên thế giới. Trong khi đó, tại Việt Nam lương hưu là khoản thu nhập duy nhất đối với người lao động khi nghỉ hưu.

P.ĐIỀN