Đường nào cho xe máy chạy? - ảnh 1

Xe máy phải chạy ép vào lề bên cạnh những chiếc xe hơi lớn nhỏ, có lúc phải chen lên lề đường mấp mô đất cát rất nguy hiểm.