Tham gia ngày hội sẽ có 60 doanh nghiệp tuyển dụng gần 2.000 việc làm liên quan đến các ngành nghề như bán hàng - nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng, quản trị kinh doanh, tài chính, cơ khí, điện, điện tử, quản lý, lễ tân, thu thập dữ liệu, giao dịch, lao động phổ thông…

Người lao động có nhu cầu tuyển dụng, có thể tham gia ngày hội tại địa chỉ trên để được phỏng vấn, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc liên hệ Cổng thông tin việc làm Quốc gia: vlhcm.vieclamvietnam.gov.vn, Cổng thông tin việc làm TP.HCM: www.vieclamhcm.net.

HÀN GIANG