Riêng gia đình liệt sĩ Dương Văn Bình bị chiếm dụng nhiều nhất (600 đồng). Ngày 16-12 vừa qua, tại cơ quan Thanh tra huyện, người chiếm dụng đã trả lại cho gia đình liệt sĩ Bình 13,7 triệu đồng (tương đương 20 tháng tiền trợ cấp dành cho gia đình liệt sĩ được hưởng hiện nay).

T.PHÚC