Góc ảnh - ảnh 1

Người dân địa phương cho biết lềcầu bị nứt đãlâu nhưng không thấy cơ quan chức năng sửa chữa.