Góc ảnh - ảnh 1

Người dân và học sinh buổi chiều qua lại nơi đây có mật độ đông, rất nguy hiểm (ảnh). Rất mong cơ quan chức năng sớm di dời trụ điện trên để người dân yên tâm đi lại trên đường này.