Bộ TT&TT đang dự thảo nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và cuộc gọi.

Trong đó, bộ đề xuất thêm các hành vi vi phạm các quy định về nguyên tắc đối với cuộc gọi quảng cáo.

Theo dự thảo, với các hành vi thực hiện quá một cuộc gọi quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người nhận sẽ bị phạt tiền 20-40 triệu đồng.

Mức phạt tương tự cũng được áp dụng đối với hành vi thực hiện cuộc gọi quảng cáo ngoài khoảng thời gian quy định từ 9 giờ đến 22 giờ hằng ngày mà không có thỏa thuận khác của người nhận.

Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra các mức phạt cho một số hành vi khác như:

Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không có thông tin hướng dẫn người nhận từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo; thu cước cuộc gọi quảng cáo của người nhận.

Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không cung cấp đầy đủ thông tin về người thực hiện cuộc gọi quảng cáo (gồm tên, địa chỉ) và được giới thiệu đầu tiên trước khi cung cấp nội dung quảng cáo; không cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước đối với các cuộc gọi quảng cáo cho các dịch vụ viễn thông có thu cước.

ĐẶNG LÊ