Trước mối nguy hiểm này, nhiều lần người dân đã đặt vật cảnh báo nhưng rồi vật cảnh báo cũng bị hỏng theo thời gian. Hai hố này nằm cách nhau khoảng 20 m, trong đó có một hố sâu khoảng 3 m.

Hai hố nguy hiểm - ảnh 1
Hai hố nguy hiểm - ảnh 2

Nguy hiểm đang chực chờ người đi qua đây, nhất là khi trời mưa to.