Theo đó, VietJet Air chấp nhận bồi thường thêm cho bà Lý khoản phí vận chuyển 22,5 kg hành lý ký gửi là 143.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền mà VietJet Air sẽ thanh toán cho bà Lý là 4.543.000 đồng thay vì mức 4.400.000 đồng đã đưa ra trước đó.

“Tôi vẫn không chấp nhận mức bồi thường này (200.000 đồng/kg) và tôi sẽ khởi kiện ra tòa. Nếu trước đây tôi yêu cầu hãng phải bồi thường gần 500.000 đồng/kg thì sắp tới có thể tôi sẽ tăng lên nữa” - bà Lý nói.

MAI PHƯƠNG