Đọc bài báo "Ai cũng có thể làm được bác sĩ, dược sĩ!", tôi cảm nhận công tác quản lý của ngành y tế quá kém. Có lẽ họ không bao giờ kiểm tra xem những hiệu thuốc bán như thế nào, trình độ đến đâu.

Tôi có người quen là bác sĩ chụp X-quang trong quân đội nghỉ hưu cũng về mở phòng mạch, rồi cho con cái đi học trung cấp dược và cũng đứng bán thuốc. Tôi thấy con của ông ấy mới đây còn đang học lớp 12 đi học dược mấy tháng đã đứng cùng anh học chị ở hiệu thuốc, đôi khi anh chị bận tự mình xử lý luôn. Mua thuốc mà nhìn cái vẻ mặt chẳng có lòng tin chút nào, bởi vậy nên mới có nhiều người phải cầm toa ra mua là vậy. Đúng là việc bán thuốc, mở phòng mạch hiện đang rất nhốn nháo, hiệu thuốc đang cạnh tranh với hiệu tạp hóa.

QUANG (nhungquang...@yahoo.com)

Ai cũng có thể làm bác sĩ, dược sĩ!