Số lao động mất việc chủ yếu là lao động ngoại tỉnh, tập trung ở các ngành giày da, may mặc, điện-điện tử, chế biến gỗ, sản xuất hàng tiêu dùng. Năm qua, TP đã chỉ đạo các ngành giới thiệu việc làm mới cho công nhân mất việc, tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề lao động cho phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Nhiều lao động tìm việc tại một hội chợ việc làm do TP tổ chức. Ảnh: TM

Ngoài ra, thực hiện chủ trương hỗ trợ người lao động mất việc làm trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, đã có bốn doanh nghiệp nộp phương án sắp xếp lại lao động. Trong đó có một doanh nghiệp đã được Ngân hàng Phát triển Việt Nam giải quyết cho vay 2 tỉ đồng.

T.MẬN