Sàn việc làm lần này thu hút hơn 25 doanh nghiệp tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp (với trên 5.000 chỉ tiêu lao động). Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các ngành nghề: nhân viên kinh doanh, quản lý, chuyên viên tư vấn tài chính, nhân viên văn phòng, nhân viên bảo vệ, kế toán, nhân viên bán hàng, IT, thiết kế đồ họa, lao động phổ thông…

Dịp này, trung tâm ra mắt đội dịch vụ đóng gói sản phẩm. Những người tham gia sẽ làm việc thời vụ, mức lương 100.000-150.000 đồng/ngày và 60.000-75.000 đồng/buổi.

PHONG ĐIỀN