Hướng dẫn mới về cấp thẻ bảo hiểm y tế
(PL)- UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định hướng dẫn quy trình phối hợp cấp, mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Theo quy trình mới, việc cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được giao trực tiếp cho ba cơ quan thực hiện là UBND cấp xã, Phòng LĐ-TB&XH và Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Theo đó, căn cứ quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, chủ tịch UBND xã có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các thành viên chưa tham gia BHYT để lập danh sách người chỉ tham gia BHYT theo mẫu D03-TS theo từng nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo và người chạy thận nhân tạo thuộc hộ nghèo đa chiều. 

Phòng LĐ-TB&XH có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, ký xác nhận và lập hồ sơ gửi Bảo hiểm xã hội huyện. Sau đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức in và chuyển giao thẻ cho phòng LĐ-TB&XH để cấp cho người dân.

 

PV