Từ 1-7-2020, cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp thêm sáu dịch vụ công trực tuyến, bao gồm:

- Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

- Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế.

- Cấp đổi giấy phép lái xe cấp độ 4.

- Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của cảnh sát giao thông (phạm vi toàn quốc).

- Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của thanh tra giao thông.

Trong các dịch vụ được cung cấp thêm đợt này, đáng chú ý hơn cả là dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Với dịch vụ này, người dân và doanh nghiệp được cấp chứng thực bản điện tử có giá trị như bản chính, giúp đơn giản hoá trong các thủ tục hành chính.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 725 dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho người dân, doanh nghiệp.