Mới đây, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2259 hướng dẫn về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn dịch COVID-19.

Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH công an nhân dân khẩn trương phối hợp với Sở Y tế để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hợp đồng KCB BHYT phù hợp với tình hình, diễn biến dịch COVID-19 tại mỗi địa phương, đơn vị.

BHXH Việt Nam lưu ý tuyệt đối không để người bệnh phải tự chi trả chi phí KCB thuộc phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định trong quá trình KCB tại cơ sở y tế.

Đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, BHXH tỉnh cần thông báo và hướng dẫn để người bệnh BHYT được KCB tại cơ sở KCB thuận lợi nhất trên địa bàn. Việc KCB này không phân biệt nơi đăng ký KCB ban đầu, được hưởng quyền lợi như các trường hợp KCB đúng tuyến. Các cơ quan này phối hợp với cơ sở KCB thực hiện chuyển tuyến người bệnh theo yêu cầu chuyên môn và khả năng tiếp nhận của tuyến trên.

Người bệnh BHYT được làm các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được quỹ BHYT hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định.

Đối với các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, basedow, ung thư đang được quản lý điều trị tại BV tuyến trung ương, tuyến tỉnh: Căn cứ danh sách người bệnh được cập nhật, thông báo trên hệ thống thông tin giám định BHYT, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB tổ chức quản lý khám, cấp thuốc tại các cơ sở tuyến dưới đủ năng lực.