Tôi rất đồng tình với ý kiến của anh Nguyen Hoang Hai. Đúng là luật nước ta còn nhiều lỗ hổng, nhưng dù sao thì con người luôn là trung tâm của vũ trụ. Dù bà Ngắn có vào trang trại của ông Thành để lấy 100 USD đi chăng nữa thì ông ta cũng không có quyền thả chó cắn chết như vậy.

Huống gì đây mới chỉ là hành vi đi mót (vẫn còn là nghề sống của biết bao nhiêu người đang sống cực khổ). Trong khi cộng đồng đang chung tay góp sức để xây dựng một cộng đồng đầy lòng nhân ái thì thật đáng buồn khi vẫn còn tồn tại những người vô nhân tín như vậy. Tôi mong rằng luật pháp sẽ xử lý nghiêm minh những kẻ như vậy để đảm bảo trật tự và an toàn cho xã hội.

NGUYỄN QUYẾT QUYỀN (nqq...@gmail.com)

Tán đồng ý kiến của anh Nguyen Hoang Hai. Nên loại bỏ khỏi những cán bộ có suy nghĩ thòi thực dân phong kiến. Mong thay cơ quan pháp luật vào cuộc.

NGUYEN VAN DUNG (lopa...@yahoo.com.vn)