Tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ được hơn một tháng nay. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tôi liên hệ bộ phận nhân sự của công ty để nhận lại sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) thì đều được trả lời lãnh đạo công ty không cho trả sổ. 

Lý do được giải thích là tôi phải thanh toán tiền bồi thường hợp đồng mới được nhận lại sổ.

Hiện tiền lương của tháng trước tôi làm việc tại công ty tôi vẫn chưa được nhận. Vậy tôi phải làm gì để được nhận lại sổ BHXH?           

Bạn đọc có địa chỉ email thanhtruc…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động. Đồng thời, phải xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trường hợp công ty cũ của bạn không trả sổ BHXH cho bạn thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Sở LĐ-TB&XH hoặc kiện người sử dụng lao động ra tòa án để được bảo vệ quyền lợi.

Người lao động mới làm việc trong tháng thì báo tăng thế nào? 

Trước đây, theo hướng dẫn của ngành bảo hiểm thì mốc thời gian báo tăng lao động là trước ngày 16 của tháng và từ ngày 16 sẽ báo tăng vào tháng sau liền kề. Tuy nhiên, hướng dẫn mới lại không đề cập đến thời gian tăng mới trong tháng. Như vậy các doanh nghiệp muốn báo tăng, giảm lao động để đóng BHXH cho người lao động thì phải thực hiện từ thời gian nào?

Bạn đọc có địa chỉ mail huutri…@yahoo.com

BHXH TP.HCM trả lời: Căn cứ tại khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của BHXH Việt Nam quy định người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Căn cứ theo quy định trên thì đối với đơn vị thực hiện chế độ làm việc dưới 26 ngày trong tháng, nếu tổng số ngày làm việc thực tế trong tháng dưới 1/2 tổng số ngày công thì người lao động không phải đóng BHXH.

Trường hợp người lao động đã làm việc đủ 1/2 trên tổng số ngày công của tháng thì đóng BHXH theo mức tiền lương trên hợp đồng lao động đã ký.

VÕ HÀ ghi