Tôi cho người bạn vay tiền. Chị này viết giấy cam đoan với nội dung chị sẽ trả nợ cho tôi. Tính tôi cẩn thận nên tôi có đề nghị mẹ của chị này ký tên vào giấy.

 

Hiện chị còn nợ tôi hơn 100 triệu đồng nhưng mất khả năng chi trả. Tôi có thể dùng giấy cam đoan này yêu cầu người mẹ của chị trả tiền cho tôi không?

Bùi Nguyễn Cẩm Giang (Kon Tum)

Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời: Giả sử ba bên gồm chị, người vay và mẹ của người vay cùng lập văn bản để thỏa thuận việc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho mẹ của người vay, có sự đồng ý và xác nhận của cả ba bên thì khi người con không khả năng trả nợ, người mẹ sẽ trả thay (Điều 315 BLDS). Khi đó chị mới có thể dùng giấy này làm căn cứ đòi người mẹ.

Hoặc nếu người mẹ bảo lãnh cho con vay thì khi người con không trả được, người mẹ sẽ trả một phần hay toàn bộ số nợ theo thỏa thuận. Theo Điều 362 BLDS, việc bảo lãnh phải được lập thành văn bản...

Trường hợp của chị, giấy cam đoan trả nợ do người con lập với nội dung chị này sẽ trả nợ nếu chỉ có chữ ký của người mẹ mà không thể hiện nội dung người mẹ sẽ thay con trả nợ thì không thể sử dụng làm chứng cứ để đòi người mẹ phải trả. Việc người mẹ ký tên vào giấy chỉ có giá trị như là một nhân chứng chứng kiến sự việc lập giấy này, ngoài ra không có thêm bất kỳ giá trị pháp lý sâu xa nào khác.

PHƯƠNG LOAN ghi