Trong quá trình làm việc tôi không vi phạm kỷ luật, không bị nhắc nhở, phê bình. Đột nhiên công ty đề nghị tôi viết đơn xin nghỉ việc để chuyển qua một công ty khác trong khi hợp đồng giữa tôi với công ty vẫn chưa kết thúc. Công ty làm như vậy có đúng luật lao động không? Khi chưa kết thúc hợp đồng lao động với công ty cũ, nếu tôi ký hợp đồng mới với một công ty khác thì có đúng luật lao động không?

Huy Võ (huy.vo@yahoo...)

Luật sư LẠI THỊ LỆ THANH trả lời: Với nội dung bạn nêu trong thư thì việc công ty đề nghị bạn viết đơn xin nghỉ việc là không có cơ sở. Theo Điều 36 Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động chấm dứt trong những trường hợp sau đây: hết hạn hợp đồng; đã hoàn thành công việc theo hợp đồng; hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng… Lại nữa, thông tin bạn nêu cho thấy trường hợp của bạn không thuộc trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Về việc ký hợp đồng mới, theo khoản 3 Điều 30 Bộ luật Lao động, người lao động có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động với một hoặc nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết. Nếu bạn đảm bảo thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết thì bạn hoàn toàn có thể ký hợp đồng lao động với công ty khác khi chưa chấm dứt hợp đồng lao động với công ty cũ.

Cách tính thuế khoán

Tôi có cơ sở kinh doanh chế biến gỗ, sản xuất mộc dân dụng và cơ sở của tôi đang nộp thuế khoán. Với mức doanh thu trên hóa đơn của tháng 11-2012 là 120 triệu đồng thì ngoài số thuế khoán ấn định phải nộp, cơ sở của tôi phải nộp thêm bao nhiêu tiền nữa?

Ngô Xuân Thông (Ninh Thuận)

Luật gia NGUYỄN THÁI SƠN trả lời: Ông chỉ cho biết cơ sở kinh doanh của ông đang được khoán thuế nhưng không nêu doanh thu để tính thuế khoán và cả mức khoán thuế là bao nhiêu. Do đó, chúng tôi chỉ trả lời về nguyên tắc như sau: Giả sử doanh thu khoán thuế tháng 10-2012 là 60 triệu đồng/tháng nhưng đến tháng 11-2012, cơ sở xuất hóa đơn là 120 triệu đồng. Căn cứ vào số liệu mới này, cơ quan thuế sẽ tính lại mức thuế khoán theo mốc doanh thu bình quân là 120 triệu đồng/tháng và áp dụng luôn mức thuế khoán này kể từ tháng 11-2012 trở đi.

Ông cần liên hệ đội thuế phường, xã để được xác định số tiền cụ thể phải nộp.

TRÂN CHÍNH ghi