Nếu khách du lịch có hành vi gây phương hại đến hình ảnh quốc gia, truyền thống văn hóa dân tộc của Việt Nam có thể bị phạt lên tới 5 triệu đồng.

Đó là nội dung đáng chú ý trong Nghị định 45/2019 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch) vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính từ cảnh cáo đến phạt tiền. Mức phạt tiền cao nhất đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Đối với khách du lịch, nếu có hành vi gây phương hại đến hình ảnh quốc gia, truyền thống văn hóa dân tộc của Việt Nam thì bị phạt tiền 3-5 triệu đồng.

Ngoài ra, trong nghị định còn quy định trường hợp nếu tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ; phân biệt đối xử với khách du lịch; không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền 1-3 triệu đồng.

Bên cạnh việc phạt tiền, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, tước thẻ hướng dẫn viên du lịch 1-24 tháng, đình chỉ hoạt động 1-6 tháng, tịch thu tang vật vi phạm hành chính…

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch vi phạm ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt trên còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, tháo dỡ biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch và phải nộp đủ số tiền phí, lệ phí, các khoản phải nộp theo quy định.

Nghị định 45 có hiệu lực kể từ ngày 1-8-2019.

HỮU ĐĂNG