Lịch tư vấn pháp luật miễn phí
(PLO)- Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM (Từ 7-8 đến 12-8)

 Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 7-8:

Sáng: Luật sư (LS) BÙI QUANG LIÊM (dân sự, hình sự).

Chiều: LS CHÂU XI (dân sự, hình sự).

Thứ Ba, 8-8:

Sáng: LS NGUYỄN VIỆT VƯƠNG (dân sự, nhà đất, kinh tế).

Thứ Tư, 9-8:

Sáng: LS NGÔ MINH TRỰC (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Năm, 10-8:

Sáng: LS LÊ NHẬT QUANG (dân sự, lao động, Luật doanh nghiệp).

Thứ Sáu, 11-8:

Sáng: LS PHẠM VĂN MINH (lao động, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài).

Thứ Bảy, 12-8:

Sáng: LS NGUYỄN MINH LUẬN (dân sự, hình sự, kinh tế).

Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM

(Từ 7-8 đến 11-8)

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

* Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM

Thứ Hai, 7-8:

Sáng: Các LS ĐẶNG ĐỨC TRÍ, LÊ THỊ LIỄU, NGUYỄN QUỐC BẢO.

Chiều: TGV HUỲNH TẤN ĐẠT; Các LS NGUYỄN THỤY ANH, LÊ VĂN CƯỜNG.

Thứ Ba, 8-8:

Sáng: TGV NGUYỄN THANH GIANG; Các LS HUỲNH KHẮC THUẬN, BÙI TRƯỜNG CHINH.

Chiều: TGV TRẦN MINH LỘC; Các LS TRẦN VÂN LINH, NGUYỄN VĂN GIÁP.

Thứ Tư, 9-8:

Sáng: TGV NGUYỄN THANH GIANG; Các LS NGUYỄN KHẮC HIẾU, NGUYỄN ĐÌNH PHÁT.

Chiều: Các LS PHẠM MINH TÂM, BÙI QUANG LIÊM, NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG.

Thứ Năm, 10-8:

Sáng: TGV BÙI THỊ CÔNG NƯƠNG; Các LS HOÀNG CÔNG KHANH, HỒ THỊ PHƯƠNG LAN.

Chiều: TGV TRẦN MINH LỘC; Các LS PHAN NGỌC BĂNG, NGUYỄN CÔNG TOÀN.

Thứ Sáu, 11-8:

Sáng: TGV TRẦN MINH HUỆ; Các LS NGUYỄN VĂN QUÝ, HÀ CÔNG ĐÍNH.

Chiều: Các LS BÙI QUANG CẢNH, NGÔ LỆ QUỲNH, NGÔ HỮU NHỊ.

* Địa điểm: Toà án nhân dân TPHCM, 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Thứ Hai, 7-8:

Sáng: LS PHẠM VĂN KHANG.

Thứ Ba, 8-8:

Sáng: TGV TRẦN MINH HUỆ.

Thứ Tư, 9-8:

Sáng: TGV HUỲNH TẤN ĐẠT.

Thứ Năm, 10-8:

Sáng: TGV NGUYỄN THANH GIANG.

Thứ Sáu, 11-8: 

 Sáng: TGV TRẦN MINH LỘC.