Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM
(PLO)- Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM và của báo Pháp Luật TP.HCM (Từ ngày 18-9-2017 đến ngày 22-9-2017)

*Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM (Từ 18-9 đến 23-9)

 Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 18-9:

Sáng: Luật sư (LS) LÊ DŨNG (dân sự, hình sự).

Chiều: LS NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG (hình sự, nhà đất, hành chính, kinh tế).

Thứ Ba, 19-9:

Sáng: LS LẠI THỊ LỆ THANH (dân sự, lao động).

Thứ Tư, 20-9:

Sáng: LS TRẦN CHÍNH NGHĨA (hình sự, dân sự).

Thứ Năm, 21-9:

Sáng: LS NGUYỄN THANH VIỆT (hình sự, dân sự, kinh tế, nhà đất).

Thứ Sáu, 22-9:

Sáng: LS NGUYỄN VĂN HÒA (dân sự, hình sự, nhà đất).

Thứ Bảy, 23-9:

Sáng: LS CAO NGỌC SƠN (dân sự, hình sự, nhà đất).

 

 

 

 

 

 

Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM

(Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)

(Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

 

* Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM

Thứ Hai, 18/9:

Sáng: Các LS ĐẶNG ĐỨC TRÍ, NGUYỄN QUỐC BẢO, PHAN NGỌC BĂNG.

Chiều: TGV HUỲNH TẤN ĐẠT; Các LS NGUYỄN HUYỀN BÍCH, HỒ THANH DANH.

Thứ Ba, 19/9:

Sáng: TGV BÙI THỊ CÔNG NƯƠNG; Các LS HUỲNH KHẮC THUẬN, TRỊNH TIẾN BẢO.

Chiều: TGV NGUYỄN THANH GIANG; Các LS TRẦN VÂN LINH, NGUYỄN HUY TRUNG.

Thứ Tư, 20/9:

Sáng: TGV TRẦN MINH LỘC; Các LS NGUYỄN KHẮC HIẾU, NGUYỄN VĂN HIỆP.

Chiều: TGV NGUYỄN THANH GIANG; Các LS BÙI QUANG LIÊM, PHẠM BÁ THIỆU.

Thứ Năm, 21/9:

Sáng: TGV BÙI THỊ CÔNG NƯƠNG; Các LS HOÀNG CÔNG KHANH, NGUYỄN KHẮC QUỲNH HOA.

Chiều: TGV TRẦN MINH LỘC; Các LS ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN, NGUYỄN HOÀNG ANH.

Thứ Sáu, 22/9:

Sáng: GĐ - TGV NGUYỄN MINH CHÁNH (Tiếp dân - Tư vấn);

Các LS NGUYỄN VĂN QUÝ, PHẠM THỊ THƠM.

Chiều: TGV TRẦN MINH HUỆ; Các LS NGÔ LỆ QUỲNH, PHẠM ĐỨC TRỌNG.                                                                                             

* Địa điểm: Toà án nhân dân TPHCM, 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Thứ Hai, 18/9:

Sáng: LS BÙI QUANG CẢNH.

Thứ Ba, 19/9:

Sáng: TGV TRẦN MINH LỘC.

Thứ Tư, 20/9:

Sáng: TGV HUỲNH TẤN ĐẠT.

Thứ Năm, 21/9:

Sáng: TGV TRẦN MINH HUỆ.

Thứ Sáu, 22/9:  

 Sáng: TGV NGUYỄN THANH GIANG.