Cho tôi hỏi, hành vi tẩy xóa sổ hộ khẩu có bị xử lý gì không?

Bạn đọc Lý Thu Hoài (Quận 9, TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Có một số người nhận thức đơn giản nên đã tẩy xóa, chỉnh sửa các giấy tờ nhân thân như giấy khai sinh, hộ khẩu…, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý của Nhà nước. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định 167/2013 thì người nào có hành vi tẩy, xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, đó là buộc thu hồi sổ hộ khẩu (theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định 167/2013).

Lỡ tay tẩy xóa hộ khẩu, bị xử lý ra sao? - ảnh 1