Lưu ý điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp
(PL)- Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng.

Theo chế độ, tôi được nhận trợ cấp thất nghiệp ba tháng. Tháng đầu tôi có trình diện theo quy định và nhận được trợ cấp thất nghiệp. Tháng thứ hai, tôi không thể đi trình diện và tôi chưa được lãnh trợ cấp thất nghiệp của tháng này. Đến tháng thứ ba tôi lại trình diện theo quy định. Vậy tôi có được lãnh luôn hai tháng là tháng thứ hai và tháng thứ ba không?

Thu Nguyệt, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Tại khoản 1, khoản 2 Điều 53 Luật Việc làm quy định về việc tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với một số trường hợp như sau: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định (tại trung tâm giới thiệu việc làm nơi chi trả bảo hiểm thất nghiệp).

Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng.

Căn cứ quy định trên, nếu tháng thứ hai người được hưởng trợ cấp thất nghiệp không thực hiện thông báo việc làm thì bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu tháng thứ ba bạn đi thông báo việc làm đúng thời gian quy định thì được nhận trợ cấp thất nghiệp của tháng thứ ba và không được truy lĩnh lại trợ cấp thất nghiệp của tháng thứ hai.

VÕ HÀ ghi