Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hơn bốn năm. Tháng 5-2021, tôi nghỉ việc ở công ty. Sau khi nghỉ việc, tôi đi về thăm nhà ở quê, do dịch bệnh nên tôi mắc kẹt ở quê đến nay chưa về được.

Vừa rồi, tôi được biết có chính sách hỗ trợ người lao động từ quỹ BHTN. Tuy nhiên, do giấy tờ tôi đã để ở TP.HCM nên chưa về lấy được.

Cho tôi hỏi, thời hạn để người lao động (NLĐ) nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN là bao lâu?

Bạn đọc Hồng Hoa, TP.HCM

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28 của Thủ tướng thì thời hạn nộp hồ sơ nhận hỗ trợ đối với NLĐ đủ điều kiện được quy định như sau:

- Đối với NLĐ đang tham gia BHTN thì cơ quan BHXH sẽ gửi danh sách NLĐ đủ điều kiện về cho người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 10-11-2021, người sử dụng lao động phải hoàn tất các thủ tục để gửi lại danh sách cho cơ quan BHXH.

- Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng thì thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20-12-2021.

Lưu ý, đối với NLĐ đang tham gia BHTN đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhưng sau ngày 30-11-2021 vẫn chưa nhận được hỗ trợ thì có thể tự mình làm thủ tục, thời hạn tiếp nhận hồ sơ là hết ngày 20-12-2021.