Mặc áo mới cho cầu bộ hành - ảnh 1

Những bức tranh đã làm cho cầu đi bộ trở nên gần gũi, thân thiện góp phần nhằm khuyến khích người đi đường tham gia lưu thông qua đường bằng cầu bộ hành để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân, cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đây cũng là một trong những giải pháp giữ gìn vệ sinh, trật tự cầu vượt bộ hành, xóa tình trạng tụ tập có liên quan đến tệ nạn xã hội.