Tôi chuẩn bị đi làm CCCD gắn chip nhưng sổ hộ khẩu bị mất. Xin hỏi, vậy việc mất sổ hộ khẩu có ảnh hưởng đến việc làm CCCD không?

Bạn đọc Linh Thai (TP.HCM)

Mất sổ hộ khẩu có làm được CCCD gắn chip? - ảnh 1
Người dân đang được hướng dẫn làm CCCD. Ảnh: PV

Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 1 Điều 1 Thông tư 59/2021 quy định công dân đến cơ quan công an nơi thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại CCCD. Cạnh đó, tại Điều 5 Thông tư 60/2021 nêu rõ sau khi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại CCCD, cán bộ thu nhận thông tin công dân và kiểm tra thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư. Lúc này sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp 1, công dân đã có thông tin trong CSDL thì sử dụng thông tin của công dân trong CSDL để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại CCCD.

Trường hợp 2, thông tin công dân chưa có trong CSDL thì đề nghị công dân xuất trình một trong các loại giấy tờ hợp pháp, chứng minh nội dung thông tin nhân thân để cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại CCCD.

Căn cứ vào quy định trên, nếu trong lúc làm CCCD, khi kiểm tra mà người dân đã có thông tin trên hệ thống thì việc mất sổ hộ khẩu không ảnh hưởng đến việc làm CCCD.

Trường hợp chưa có thông tin, người dân khi đi làm phải xuất trình các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, cư trú (sổ hộ khẩu, giấy khai sinh…) thì mới có thể làm được.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý từ ngày 1-7, khi công dân mất sổ hộ khẩu thì sẽ không được cấp lại sổ hộ khẩu mà thay vào đó cơ quan công an sẽ cập nhật thông tin về cư trú trên hệ thống.

Do đó, để làm được CCCD khi mất sổ hộ khẩu, trước đó công dân phải đi thực hiện thủ tục cập nhật thông tin về cư trú thì mới có thể làm CCCD được.