Mối nguy treo trên đầu - ảnh 1

đã bị hỏng chốt đang trở thành mối nguy treo lủng lẳng trên đầu người đi đường.