Mức hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ gói 30.000 tỉ đồng

Tác giả: NGUYỄN HIỀN - TRÚC TRÚC
(PLO)- Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 1-10-2021 quy định hỗ trợ tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (gói 30.000 tỉ đồng).

Thứ Tư, ngày 6/10/2021 - 09:50


 

ĐỌC THÊM