Theo tôi được biết, hiện nay đối với các bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Nhi Đồng,… thì người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) không được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Thế nhưng, có những trường hợp bệnh nặng muốn khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên thì phải về bệnh viện đã đăng ký BHYT để xin giấy chuyển viện. Như thế các bệnh nhân rất mất thời gian để được khám BHYT đúng tuyến tại những bệnh viện lớn trên. Tôi mong Bảo hiểm xã Hội TP.HCM có thể đưa những bệnh viện như Chợ Rẫy, Nhi Đồng thêm vào danh sách nơi khám chữa bệnh ban đầu để người tham gia thuận tiện hơn trong việc khám chữa bệnh?

Bạn đọc Thái Hòa (TP.HCM)

Đại diện Bảo hiểm Xã Hội TP.HCM trả lời: Hiện nay, BHXH TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM căn cứ vào khả năng thu dụng bệnh nhân của các cơ sơ khám chữa bệnh BHYT  trên địa bàn để thực hiện xây dựng định mức thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Các bệnh viện phải có đủ nhân lực bác sĩ, số bàn khám,... nhằm đảm bảo được chất lượng khám bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT.

Theo quy định tại Thông tư 40/2015 của Bộ Y tế thì đối với các bệnh viện như Chợ Rẫy, Nhi Đồng, Đại học Y Dược,… là các bệnh viện chuyên khoa sâu, tuyến tỉnh, trung ương nên không nhận khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện này.

Vì thế, nếu bệnh nhân nào khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên thì phải xin giấy chuyển viện lại các cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để được hưởng BHYT đúng tuyến.