Tổng số có 750 người, trong đó có nhiều phụ nữ đang chăm sóc gia đình từ năm thành viên trở lên, sẽ được hưởng lợi từ chương trình này. Đây là chương trình thuộc Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về phòng, chống HIV/AIDS (gọi tắt là PEPFAR) được thực hiện tại 7 tỉnh, thành phố trọng điểm là Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Cần Thơ, An Giang và TP.HCM.

Mỗi người tham gia chương trình sẽ được vay trung bình 450 USD trong 12 tháng tới, tức tổng số tiền tín dụng sẽ lên tới 300.000 USD, được hỗ trợ qua Cơ quan phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trong khuôn khổ PEPFAR.

Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai với sự hỗ trợ về quản lý của Chương trình phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), cũng sẽ tiến hành tập huấn về quản lý kinh doanh nhỏ và các kỹ năng liên quan cho các đối tượng được vay vốn. 

Trước khi được vay vốn, người hưởng lợi cần làm việc với cán bộ dự án để xây dựng kế hoạch kinh doanh khả thi, trong đó bao gồm ước tính thời gian cần để hoàn trả khoản vay trong ba năm. Nguồn quỹ của USAID sẽ được sử dụng quay vòng để đáp ứng nhu cầu của nhiều người hưởng lợi hơn trong các năm tiếp theo.

TIỂU NGỌC