Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc luôn là mục tiêu được Đảng và Nhà nước, các đoàn thể của Việt Nam quan tâm.

Với chủ đề Kết nối yêu thương, Năm gia đình Việt Nam 2013 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình trong đời sống. Bên cạnh đó rà soát, đánh giá, hỗ trợ xây dựng các mô hình gia đình bền vững, phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng, tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ xây dựng gia đình, thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Chăm sóc bảo vệ trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới...

V.THỊNH