Tôi mang thai được vài tuần thì bị sẩy. Tôi có đến bệnh viện khám và được bác sĩ cho đơn thuốc rồi về chứ không phải nhập viện. Theo lời bác sĩ dặn, tôi phải ở nhà vài ngày để dưỡng sức chứ đi làm liền sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc tôi đi làm trở lại, công ty yêu cầu tôi cung cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để được giải quyết chế độ trong thời gian nghỉ ở nhà.

Cho tôi hỏi, việc công ty yêu cầu tôi phải cung cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mới giải quyết chế độ cho tôi là đúng không, cơ quan nào cấp giấy chứng nhận này?

 Thu Hà (TP.HCM)

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Tại khoản 2 Điều 101 Luật BHXH quy định: Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý… thì phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

Theo điểm c khoản 1 Điều 20 Thông tư số 56/2017 của Bộ Y tế, nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh. Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 56/2017 quy định trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là phải cấp đầy đủ, kịp thời cho người lao động hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

Như vậy, với yêu cầu bạn cung cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là không sai và việc cấp giấy tờ cho người bệnh hưởng chế độ BHXH thuộc trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.