Tôi làm việc tại một siêu thị ở TP.HCM được sáu năm và có tham gia BHXH. Hiện tôi có thai hơn bốn tháng. Công việc tôi làm thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nên khả năng lây nhiễm COVID-19 cao. Để đảm bảo sức khỏe trong lúc mang thai, tôi đã xin nghỉ việc tại siêu thị này.

Cho tôi hỏi, tôi nghỉ việc trước 5 tháng thì có được hưởng chế độ thai sản không? Mức trợ cấp thai sản được tính như thế nào?

Bạn đọc Thanh Ngân, TP.HCM

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), người lao động đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của sáu tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Ngoài ra, lao động nữ còn được trợ cấp một lần khi sinh con cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Trường hợp của bạn đã tham gia BHXH sáu năm và trong thời gian 12 tháng trước khi sinh bạn đã tham gia BHXH hơn sáu tháng. Vì thế, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của sáu tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.