Tôi đã kết hôn nhiều năm nay nhưng không thể sinh con. Vừa rồi, tôi có nhờ người mang thai hộ hợp pháp ở bệnh viện Từ Dũ. Tôi đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 10 năm nay.

Cho tôi hỏi, khi tôi nhờ người mang thai hộ thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Mức trợ cấp thai sản như thế nào?

Bạn đọc Hoàng Lan, TP.HCM

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định thì người mẹ nhờ mang thai hộ có đóng BHXH từ đủ sáu tháng trong thời gian 12 tháng tính từ thời điểm nhận con thì được trợ cấp thai sản.

Việc hưởng chế độ thai sản sẽ được thực hiện như sau:

Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con nếu người mang thai hộ không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Nếu người lao động nữ (cả người mang thai và người nhờ mang thai) không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người chồng của người nhờ mang thai hộ có đóng BHXH sẽ được trợ cấp hai tháng lương cơ sở cho mỗi con.

Người nhờ mang thai hộ được nghỉ việc sáu tháng kể từ ngày nhận con và nếu sinh đôi cứ thêm một con thì nghỉ thêm một tháng.

Như vậy, trường hợp của bạn là người nhờ mang thai hộ sẽ được hưởng các chế độ trên, được trợ cấp một lần cho mỗi con nếu người mang thai hộ không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Mức trợ cấp bằng hai lần mức lương cơ sở cho mỗi con tại tháng sinh con. Hiện tại mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng