Tôi đang làm việc tại một doanh nghiệp và có tham gia BHXH. Theo tôi được biết, hiện nay người lao động sẽ được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Xin hỏi, người lao động đang tham gia BHTN muốn nhận hỗ trợ thì cần thủ tục gì?

Bạn đọc Thanh Hằng (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Quyết định 28 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trình tự thủ tục nhận hỗ trợ đối với NLĐ đang tham gia BHTN được thực hiện như sau:

Người lao động lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN, trình tự thủ tục nhận hỗ trợ đối với NLĐ đang tham gia BHTN được thực hiện như sau:

Cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ đang tham gia BHTN theo mẫu số 01, gửi NSDLĐ.

Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, NSDLĐ công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có).

NSDLĐ lập danh sách thông tin của NLĐ cần điều chỉnh theo mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật.

Sau khi NSDLĐ gửi danh sách thông tin của NLĐ, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Như vậy, bạn chỉ cần cung cấp số tài khoản ngân hàng, khi cơ quan BHXH làm thủ tục xong sẽ tự động chuyển tiền vào tài khoản của bạn.