Nhận tối thiểu 400% lương khi đi làm trong lễ 2-9
(PLO)- Nếu người lao động làm thêm vào ban đêm của ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng thêm 30% tiền lương của ngày bình thường.

Theo điểm đ khoản 1 Điều 115 của Luật Lao động năm 2012, người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng 100% lương.
Theo Infonet, căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, nếu người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ còn được nhận tiếp tối thiểu khoản tiền bằng 300% mức lương làm việc trong ngày đó.
Như vậy, người lao động sẽ được nhận tối thiểu tổng cộng 400% lương ngày bình thường nếu đi làm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.
Ngoài ra, nếu người lao động làm thêm vào ban đêm của ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng thêm 30% tiền lương của ngày bình thường.
Tuy nhiên, quy định trên chỉ là “nền” tiền lương thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Luật Lao động luôn khuyến khích người sử dụng lao động trả mức lương cao hơn cho người lao động.
Về tiền thưởng, theo khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định thưởng cho người lao động. Khoản tiền thưởng dịp Quốc khánh 2-9 của người lao động là không bắt buộc và do người sử dụng lao động quyết định.
LÊ HUY