Có nắp trơ những cọng thép, có nắp bể một nửa, có nắp hỏng hoàn toàn tạo thành những hố nguy hiểm đối với người và xe qua đây.

Nhiều hố nguy hiểm - ảnh 1

Rất mong cơ quan chức năng sớm gắn những nắp mới để tránh nguy hiểm xảy ra.