Nhiều trụ cáp sắp gãy! - ảnh 1
Các trụ cáp ở ấp Tân Bình và ấp Tân Bắc, xã Bình Minh (ảnh 1 và 2); ấp Tân Thanh, xã Bắc Sơn (ảnh 3).

Có trụ gãy ở giữa thân, có trụ chân… uốn dẻo, có trụ thì chân… trơ xương. Tôi đi ngang đây mỗi ngày nhìn rất lo cho sự an toàn của mình và mọi người. Những trụ cáp này có nguy cơ gãy đổ bất cứ lúc nào, nhất là vào mùa mưa gió. Đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp thay thế.