Trong khi đó, phía trên cầu đang thi công công trình cống ngăn triều cường. Khu vực công trình vừa không an toàn vừa khiến dòng nước rất mất vệ sinh.

Nhóm trẻ nhỏ giỡn mặt hà bá giữa đô thị - ảnh 1

Đáng nói hơn, nhóm trẻ này tắm mà không có cha mẹ, người lớn giám sát, cũng không em nào có phao, có em còn leo lên cầu Móng rồi nhảy xuống sông.

Trước đây, UBND TP.HCM đã yêu cầu các quận, huyện ra thông báo cấm tắm, nhảy cầu trên kênh rạch. Tình trạng này phải được ngăn chặn ngay để phòng ngừa hậu quả đáng tiếc.