Nghị định 86/2018/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (có hiệu lực từ 1-8-2018) quy định trường mầm non có vốn nước ngoài được nhận trẻ Việt Nam mà không giới hạn độ tuổi (quy định trước đây không cho phép tiếp nhận học sinh Việt Nam không đủ năm tuổi vào học chương trình của nước ngoài). Học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục nước ngoài phải được học các nội dung bắt buộc theo quy định của Bộ GD&ĐT.

• Cấm ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp có mục đích cơ cấu nợ. Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp. Thông tư 15/2018-TT-NHNN có hiệu lực từ 2-8-2018.