Theo đó, Thủ tướng chính phủ quyết định sẽ thực hiện thí điểm cấp miễn phí đài radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn 10 tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Nam, Kon Tum, Đắk Nông, Ninh Thuận, Trà Vinh và Kiên Giang.

Các đối tượng được cấp, gồm:

- Già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo ở các thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực III;

- Bí thư chi bộ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, bí thư chi đoàn thanh niên, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh, chi hội trưởng chi hội nông dân; trưởng ban công tác mặt trận; cán bộ tư pháp, văn hóa thông tin ở các thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực III, xã biên giới;

- Đồn, trạm, đội công tác biên phòng và các đồng chí bộ đội biên phòng tăng cường xuống xã biên giới.

Loại sản phẩm được cấp: Ra-đi-ô (dùng pin sạc và nguồn điện) thu được sóng AM, FM và sóng SW (sóng ngắn) của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh - truyền hình địa phương.

Chính sách trên nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, công tác dân tộc và chính sách dân tộc nói riêng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững; nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội; ổn định chính trị vùng dân tộc thiểu số và miền núi.